Przedszkola

Szkoły podstawowe

# Nazwa
1. Hallo Anna 1. Interaktywne zadania dodatkowe.
2. Hallo Anna 2. Interaktywne zadania dodatkowe.
3. Hallo Anna 3. Interaktywne zadania dodatkowe.
4. Wir smart 1. Interaktywny podręcznik dla ucznia. Język niemiecki dla klas IV-VIII szkoły podstawowej
5. Wir smart 1. Smartbuch. Rozszerzony zeszyt ćwiczeń z interaktywnym pakietem dla ucznia. Język niemiecki dla klas IV-VIII szkoły podstawowej
6. Wir smart 2. Interaktywny podręcznik dla ucznia. Język niemiecki dla klas IV-VIII szkoły podstawowej
7. Wir smart 2. Smartbuch. Rozszerzony zeszyt ćwiczeń z interaktywnym pakietem dla ucznia. Język niemiecki dla klas IV-VIII szkoły podstawowej
8. Wir smart 3. Smartbuch.
9. Wir smart 3. Interaktywny podręcznik dla ucznia. Język niemiecki dla klas IV-VIII szkoły podstawowej
10. Wir smart 4. Interaktywny podręcznik dla ucznia. Język niemiecki dla klas IV-VIII szkoły podstawowej
11. Wir smart 4. Smartbuch. Rozszerzony zeszyt ćwiczeń z interaktywnym pakietem dla ucznia. Język niemiecki dla klas IV-VIII szkoły podstawowej
12. Wir smart 5. Interaktywny podręcznik dla ucznia. Język niemiecki dla klas IV-VIII szkoły podstawowej.
13. Wir smart 5. Smartbuch. Rozszerzony zeszyt ćwiczeń z interaktywnym pakietem dla ucznia. Język niemiecki dla klas IV-VIII szkoły podstawowej.
14. Magnet smart 1. Interaktywny podręcznik dla ucznia. Język niemiecki dla szkoły podstawowej
15. Magnet smart 1. Zeszyt ćwiczeń z interaktywnym pakietem dla ucznia. Język niemiecki dla szkoły podstawowej
16. Magnet smart 2. Interaktywny podręcznik dla ucznia. Język niemiecki dla szkoły podstawowej
17. Magnet smart 2. Zeszyt ćwiczeń z interaktywnym pakietem dla ucznia. Język niemiecki dla szkoły podstawowej
18. Magnet smart 3. Interaktywny podręcznik dla ucznia. Język niemiecki dla szkoły podstawowej
19. Magnet smart 3. Zeszyt ćwiczeń z interaktywnym pakietem dla ucznia. Język niemiecki dla szkoły podstawowej
20. Magnet 1. Interaktywne zadania dodatkowe
21. Magnet 2. Interaktywne zadania dodatkowe

Gimnazja

# Nazwa

Szkoły ponadpodstawowe

Szkoły ponadgimnazjalne

Szkoły językowe

# Nazwa