Opis

Interaktywny podręcznik XL1 to multimedialna wersja pierwszej części nowego kursu do nauki języka hiszpańskiego w szkole ponadpodstawowej dla uczniów klas pierwszych. Materiał zawiera zadania, które ułatwią naukę słownictwa i zagadnień gramatycznych oraz pozwolą rozwijać podstawowe umiejętności językowe, takie jak mówienie czy słuchanie  i czytanie  ze zrozumieniem. Ćwiczenia interaktywne stanowią alternatywę do tych dołączonych do tradycyjnego podręcznika, pozwalając nauczycielowi uatrakcyjnić lekcję lub stając  się doskonałym narzędziem pracy ucznia w domu. Pozwoli na to opcja sprawdzenia poprawności odpowiedzi oraz monitorowania postępu ucznia w nauce. Publikacja zawiera wszystkie nagrania dołączone do podręcznika wraz z kursem fonetycznym. Dodatkowo do każdego rozdziału w części Actívate – autorskiego pomysłu na nowoczesne zadania domowe - zamieszczono linki do stron internetowych związanych z omawianym tematem. Ich celem jest wspieranie autonomii uczenia się oraz łatwiejsze wprowadzenie do zajęć elementów nauczania odwróconego.

Praca z zasobami jest możliwa zarówno w trybie online jak i offline po pobraniu aplikacji mLibro.

Materiały demonstracyjne