Opis

Interaktywny podręcznik Exakt für dich 2 to elektroniczna, multimedialna adaptacja popularnego kursu Wydawnictwa Klett do nauki języka niemieckiego dla młodzieży na poziomie ponadgimnazjalnym. Materiał zamieszczony na platformie Dzwonek.pl (dostęp dla zalogowanych użytkowników) gwarantuje nabycie niezbędnych umiejętności językowych i wiedzy krajoznawczej. Różnorodna forma zadań zawartych w podręczniku interaktywnym (m.in. zaznaczanie, przeciąganie, uzupełnianie) pozwala na ćwiczenie sprawności językowych takich jak: mówienie, czytanie, słuchanie i pisanie. Zadania utrwalające wymienione sprawności zawarte są w sekcjach Zwischenstationen i pozwalają ocenić efektywność pracy ucznia. Dzięki automatycznej kontroli poprawności wykonywania zadań zarówno uczeń jak i nauczyciel mogą stale monitorować postępy w nauce. Praca z interaktywnym podręcznikiem jest możliwa zarówno na komputerze, jak i urządzeniach mobilnych (tablet, smartfone), zarówno w trybie offline jak i online. Dostęp daje możliwość pobrania kursu na trzy wybrane urządzenia.