Opis

Interaktywny zeszyt ćwiczeń Exakt für dich 3 to elektroniczny odpowiednik tradycyjnej książki ćwiczeń zamieszczony na platformie Dzwonek.pl dostępny dla zalogowanych użytkowników. Materiał przeznaczony jest dla młodzieży w wieku ponadgimnazjalnym uczących się języka niemieckiego. Zasoby interaktywne zawarte w tej publikacji pozwolą na rozwinięcie sprawności językowych takich jak: mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie. Są bogate w nagrania audio i DVD. Zadania mogą być wykorzystane jako urozmaicenie tradycyjnej lekcji lub jako nowoczesna forma pracy ucznia w domu. Dzięki automatycznemu sprawdzaniu jakości wykonanych ćwiczeń zarówno uczeń jak i nauczyciel mogą kontrolować postępy w nauce. Układ treści odpowiada materiałowi zawartemu w papierowej publikacji. Seria Exakt für dich pozwala na realizację obowiązującej podstawy programowej. Dostęp daje możliwość pobrania kursu na trzy wybrane urządzenia.