Opis

Interaktywny podręcznik Exakt für dich starter to elektroniczna, multimedialna adaptacja popularnego kursu Wydawnictwa Klett do nauki języka niemieckiego dla młodzieży na poziomie ponadgimnazjalnym. Materiał zamieszczony na platformie Dzwonek.pl (dostęp dla zalogowanych użytkowników) gwarantuje nabycie niezbędnych umiejętności językowych i wiedzy krajoznawczej. Różnorodna forma zadań zawartych w podręczniku interaktywnym (m.in. zaznaczanie, przeciąganie, uzupełnianie) pozwala na ćwiczenie sprawności językowych takich jak: mówienie, czytanie, słuchanie i pisanie. Zadania utrwalające wymienione sprawności zawarte są w sekcjach Zwischenstationen i pozwalają ocenić efektywność pracy ucznia. Dzięki automatycznej kontroli poprawności wykonywania zadań zarówno uczeń jak i nauczyciel mogą stale monitorować postępy w nauce. Praca z interaktywnym podręcznikiem jest możliwa zarówno na komputerze, jak i urządzeniach mobilnych (tablet, smartfone), zarówno w trybie offline jak i online. Dostęp daje możliwość pobrania kursu na trzy wybrane urządzenia.

Materiały demonstracyjne

Pierwsza, darmowa lekcja interaktywnego podręcznika " Exakt für dich starter".

Zrzuty ekranowe