Opis

Hallo Anna 1. Interaktywne zadania dodatkowe to uzupełniający, multimedialny materiał ćwiczeniowy do pierwszego tomu bestsellerowego kursu Wydawnictwa Klett przeznaczonego dla dzieci będących na pierwszym etapie edukacyjnym, do nauczania języka niemieckiego, dostępny na platformie Dzwonek.pl. Zadania interaktywne umożliwiają utrwalenie i usystematyzowanie zagadnień leksykalnych i gramatycznych poprzez rozszerzenie materiału zawartego w papierowym wydaniu podręcznika. Hallo Anna to zaproszenie do nauki przez zabawę. Szczególny nacisk kładzie się w nim na rozwijanie sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu, dbając jednocześnie o kształtowanie sprawności czytania i pisania. Dzięki interaktywnej i dynamicznej formie zadań oraz automatycznej kontroli poprawności ich wykonania, zarówno uczeń jak i nauczyciel mają możliwość systematycznego monitorowania postępów w nauce. Praca z interaktywnymi zadaniami doskonale sprawdza się na lekcji w szkole, ale jest również świetną formą samodzielnej pracy ucznia w domu. Z przedstawionych zasobów można korzystać zarówno na komputerze, jak i urządzeniach mobilnych (tablet, smartfon), w trybie online oraz offline. Dostęp umożliwia pobranie materiału na trzy dowolnie wybrane urządzenia.

Zrzuty ekranowe