Opis

Interaktywne zadania dodatkowe Magnet 2 to uzupełniający multimedialny materiał ćwiczeniowy do popularnego kursu Wydawnictwa LektorKlett do języka niemieckiego dostępny na platformie Dzwonek.pl dla zalogowanych użytkowników. Interaktywne zadania umożliwiają utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu sprawności językowych takich jak: mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie. Dzięki interaktywnej i dynamicznej formie zadań oraz automatycznej kontroli poprawności ich wykonania, praca z interaktywnymi zadaniami doskonale sprawdza się zarówno na lekcji w szkole, jak i podczas pracy w domu. Nauczyciel ogranicza czas spędzony na sprawdzaniu prac domowych, zaś uczeń doskonali swoje umiejętności przy pomocy atrakcyjnych narzędzi. Z interaktywnych zadań dodatkowych można korzystać zarówno na komputerze, jak i urządzeniach mobilnych (tablet, smartfon), w trybie online oraz offline. Dostęp daje możliwość pobrania kursu na trzy wybrane urządzenia.