Opis

Zeszyt ćwiczeń Magnet smart 1 to zbiór zadań interaktywnych zaczerpniętych z publikacji Wydawnictwa Klett do nauki języka niemieckiego, przeznaczonych dla uczniów klasy siódmej szkoły podstawowej. Urozmaicona forma zadań pozwoli na utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu słownictwa i zagadnień gramatycznych zawartych w podstawie programowej dla tego etapu edukacyjnego. Publikacja daje szeroki wachlarz możliwości poszerzania umiejętności ucznia. Korzystanie z tego rodzaju ćwiczeń daje szansę usystematyzowania i ugruntowania wiedzy przekazywanej w trakcie tradycyjnych lekcji. Ćwiczenia mogą być wykorzystywane jako zamiennik tradycyjnej, papierowej wersji zeszytu ćwiczeń lub jako jego urozmaicenie. Nauczyciel może ograniczyć czas spędzony na sprawdzaniu prac domowych do minimum. Robi to dzięki wbudowanemu systemowi raportowania. Dostęp daje możliwość pobrania kursu na trzy wybrane urządzenia.

Materiały demonstracyjne

Zrzuty ekranowe