Opis

Wir smart 4. Interaktywny podręcznik dla ucznia to elektroniczna, multimedialna wersja czwartego tomu znanego i cenionego podręcznika Wydawnictwa Klett do nauki języka niemieckiego, przeznaczonego dla uczniów szkoły podstawowej. Kurs realizuje założenia nowej podstawy programowej dla drugiego etapu edukacyjnego i kładzie szczególny nacisk na nabycie i doskonalenie umiejętności swobodnego porozumiewania się w języku niemieckim. Zadania umieszczone w tej publikacji pozwolą na utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu słownictwa i zagadnień gramatycznych. Podręcznik interaktywny może być wykorzystywany jako dodatkowy materiał urozmaicający tradycyjne wydanie lub samodzielnie, bez korzystania z książki w wersji papierowej. Dzięki automatycznej kontroli poprawności wykonania zadań, zarówno uczeń jak i nauczyciel mają możliwość systematycznej obserwacji postępów w nauce. Dostęp daje możliwość pobrania materiału na trzy wybrane urządzenia. Praca z zasobami jest możliwa zarówno w trybie online jak i po pobraniu w trybie offline.

Zrzuty ekranowe