Opis

Ćwiczenia interaktywne Wir smart 5 to interaktywna adaptacja zadań zaczerpniętych z rozszerzonego zeszytu ćwiczeń. Forma zadań pozwala na rozwijanie za ich pomocą podstawowych umiejętności z zakresu nauki języków obcych takich jak: słuchanie ze zrozumieniem, pisanie, czytanie oraz mówienie. Dzięki atrakcyjnej formie zadań nauczyciel ma możliwość urozmaicić tradycyjne lekcje i dodatkowo zmotywować swoich uczniów do nauki. Korzystając z opcji zlecania prac domowych nauczyciel może monitorować postępy zarówno pojedynczych uczniów, jak i całej klasy, czy grupy.

Materiały demonstracyjne

Zrzuty ekranowe