Opis

„321 matma!” – czyli czas na interaktywną matematykę najwyższej jakości, która pomoże rozwinąć kluczowe kompetencje matematyczne Twojego dziecka! Nasz program jest skierowany do uczniów klas I-III:

  • zawiera łącznie ponad 320 lekcji (110 lekcji dla klasy pierwszej),
  • to ponad 2 600 zróżnicowanych ćwiczeń matematycznych, kilkadziesiąt rodzajów interaktywności, 
  • działa na tabletach, smartfonach, komputerach oraz tablicach interaktywnych (na systemach Windows, Android oraz iOS),
  • zawiera system motywujący dziecko do ciągłej pracy, dodatkowo lekcje poza tematem przewodnim przeplatane są dużą ilością łamigłówek, zadań rozwijających logiczne myślenie, wyobraźnię przestrzenną oraz grafomotorykę, 
  • został skonstruowany z myślą o wykorzystaniu podczas zajęć zintegrowanych i dodatkowych oraz jako materiały do samodzielnej pracy w domu,
  • opiera się na najlepszej europejskiej metodologii – to cyfrowa wersja fińskich podręczników YyKaaKoo. 

 

Materiały demonstracyjne

„321 matma!” uwzględnia najnowszą wiedzę psychologiczną, pedagogiczną i dydaktyczną w zakresie rozwoju i edukacji dziecka – treści i zadania w programie są dobrane i skonstruowane w taki sposób, aby rozwijać zainteresowania matematyczne dzieci, umiejętności logicznego myślenia i rozwiązywania problemów oraz doskonalić sprawność rachunkową. Dodatkowo program:

  • zakłada czynny udział dziecka w zdobywaniu wiedzy matematycznej, 
  • umożliwia samodzielne odkrywanie związków i zależności,
  • stwarza okazję do prowadzenia przez dzieci obserwacji i doświadczeń matematycznych.

Serdecznie zapraszamy do sprawdzenia możliwości programu dzięki udostępnionym poniżej lekcjom demo! 

 

Zrzuty ekranowe

"321 matma!" zawiera treści wynikające z analizy możliwości i umiejętności uczniów rozpoczynających naukę w szkole oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.05.2014 r. Poniżej znajdą Państwo losowo wybrane screeny z lekcji oraz krótki opis zawartości programu dla klasy pierwszej szkoły podstawowej:  

Początkowo zawartość programu skupia się na liczbach pierwszej dziesiątki, ich poznaniu, porównywaniu, odkrywaniu zależności pomiędzy nimi oraz prowadzeniu na nich działań dodawania i odejmowania. Pozwala to na zdobycie przez ucznia pełnej świadomości pojęcia liczby naturalnej. Kolejne lekcje rozwijają w uczniach świadomości dziesiątkowego systemu pozycyjnego. Jest to konieczne, aby uczniowie mogli w sposób świadomy rozszerzyć zakres znajomości liczb do 100 oraz wykonywać działania z przekroczeniem progu dziesiątkowego. W programie ukazuje się pewne metody wykonywania takich obliczeń, zachęcając równocześnie uczniów do poszukiwania własnych, najkorzystniejszych dla nich strategii i metod pracy. Szczególną uwagę poświęca się umiejętnościom praktycznym, takim jak świadomość upływu czasu oraz obliczenia pieniężne. Są to umiejętności niezbędne i bezpośrednio przekładające się na codzienne życie dzieci.