Opis

Materiały interaktywne dla nauczycieli mające służyć podniesieniu umiejętności związanych z nauką na odległość (e-Learning) zawierają różnorodne interaktywne lekcje m.in. dotyczące RODO, koronawirusa i innych. Mogę służyć do pracy nauczycielom niezależnie od etapu edukacyjnego, a także innym osobom zainteresowanym tematyką edukacyjną. Ćwiczenia, lekcje i zasoby multimedialne zostały przygotowane przez firmę Learnetic SA (www.learnetic.pl) i są dostępne bezpłatnie. Z materiałów można korzystać na platformie edukacyjnej Dzwonek.pl w trybie on-line oraz w aplikacji mLibro (off-line).

Zrzuty ekranowe