Opis

Serdecznie zapraszamy do pracy z Multimedialnymi Pracowniami Przedmiotowymi – Lektury z języka polskiego, które umożliwia Twoim uczniom powtórzenie, sprawdzenie i ugruntowanie wiedzy z przedmiotu w zakresie wyznaczonym przez obowiązującą podstawę programową.

Cały materiał jest dostępny bezpłatnie!

Dzięki trzem różnym typom zasobów przygotowanych dla każdej części materiału, MPP: Lektury z języka polskiego może być z powodzeniem użyte do pracy w klasie (np. przy użyciu tablicy multimedialnej, rzutnika lub w pracowni komputerowej), jak i w ramach pracy samodzielnej uczniów.  

 

To doskonałe narzędzie do indywidualizacji kształcenia oraz do organizacji pracy zgodnie z metodologią odwróconej klasy.

 

W celu ułatwienia pracy z MPP: Lektury z języka polskiego struktura materiału została tak przygotowana, aby odpowiadała podziałowi tematów w najpopularniejszych podręcznikach.

 

Autorem materiału MPP: Lektury z języka polskiego jest dr n. humanistycznych z zakresu literaturoznawstwa ze specjalnością teatrologiczną, krytyk i badacz w jednej osobie, na co dzień nauczyciel języka polskiego, Pani Anna Bielecka-Mateja.

Interaktywna lekcja została stworzona przez zespół Learnetic SA pod kierownictwem Pani Kariny Kołodyńskiej.

 

Czym jest MPP? 

 

MPP to zestaw zasobów interaktywnych przygotowanych z myślą o pracy w klasie w czasie lekcji powtórzeniowych oraz jako materiały do samodzielnej pracy uczniów. Każdy temat w nim zawarty został opracowany w formie trzech niezależnych zasobów interaktywnych:  

 

Powtórz wiedzę to zestaw podstawowych informacji w postaci animacji, filmów, zdjęć, ilustracji i krótkich tekstów wraz z odpowiadającymi im ćwiczeniami interaktywnymi. Materiał został stworzony z przeznaczeniem do wykorzystania na lekcji (praca na tablicy interaktywnej/rzutniku) lub jako materiał dla uczniów do samodzielnej powtórki materiału. Wszystkie ćwiczenia interaktywne wyposażone są w system sprawdzania oraz automatyczne podpowiedzi. 

 

Sprawdź się to zasób interaktywny przygotowany z myślą o samodzielnej pracy uczniów, w którym uczniowie sami mogą sprawdzić stan swojej wiedzy z danego działu. Materiał składa się wyłącznie z ćwiczeń interaktywnych, ale formuła materiału wykracza poza ramy typowego testu. W czasie pracy z każdym ćwiczeniem uczniowie otrzymują informację zwrotną na temat swoich odpowiedzi.  

W każdej chwili mogą sprawdzić ilość poprawnych i błędnych rozwiązań, a także skorzystać z podpowiedzi. Dodatkowo uczniowie mają dostęp do zbiorczego raportu ze wszystkich stron. Jeśli uczeń uzna, że jego wiedza jest niewystarczająca, zawsze może sięgnąć do wybranych lekcji powtórzeniowych i przypomnieć sobie wymagane informacje.

 

Czas na test to zasób interaktywny dostępny jedynie dla nauczycieli. Nauczyciel może automatycznie sprawdzić stan wiedzy całej klasy bez konieczności ręcznego sprawdzania klasówek – wystarczy zadać wybrany materiał uczniom do pracy samodzielnej w pracowni komputerowej lub jako praca domowa. Platforma edukacyjna dzwonek.pl dostarcza pełen raport na temat wyników każdego ucznia oraz wielu cennych informacji związanych ze sposobem jego pracy. 

 

Struktura materiału: 

  1. Zemsta
  2. Dziady cz. II
  3. Romeo i Julia
  4. Skąpiec
  5. Kamienie na szaniec
  6. Balladyna
  7. Krzyżacy
  8. Mały Książę

 

Jak pracować z MPP?

 

W najprostszym modelu wykorzystania MPP możemy posłużyć się lekcją Powtórz wiedzę w klasie, korzystając z tablicy interaktywnej, rzutnika lub pracowni komputerowej. W drugim kroku możemy zadać uczniom zasób Sprawdź się lub przeprowadzić pracę klasową przy pomocy zasobu Czas na test.  

 

Jak pracować z MPP metodą odwróconej klasy?

 

MPP może być z łatwością użyte do efektywnej pracy metodą odwróconej klasy. Na początku należy zadać uczniom zasoby interaktywne Sprawdź się. Po analizie wyników i zdefiniowaniu, które zagadnienia sprawiają największe problemy, należy skupić się na nich podczas lekcji Powtórz wiedzę. Na koniec nadchodzi czas na sprawdzenie wiedzy – przy pomocy zasobu Czas na test.  

 

Korzystanie z MPP jest możliwe przez platformę www.dzwonek.pl w trybie online lub bez podłączenia do Internetu przez aplikację mLibro dostępną do pobrania ze strony głównej www.dzwonek.pl.

 

Poradnik dla użykowników platformy Dzwonek.pl: https://www.dzwonek.pl/file/serve/4603555187261440

Zrzuty ekranowe