Opis

Wersja uczniowska Multimedialnych Pracowni Przedmiotowych to sprawdzony merytorycznie, interaktywny materiał do samodzielnej nauki, przy pomocy którego uczeń szkoły podstawowej może sprawdzić swoją wiedzę z biologii. Zasoby multimedialne MPP wypełnione zróżnicowanymi ćwiczeniami, symulacjami, filmami oraz grami edukacyjnymi, a ich treść zgodna jest z obowiązującą podstawą programową.

 

Lista zagadnień opracowanych w MPP Biologia:

 

Biologia jako nauka

Ekologia i ochrona środowiska

Budowa i funkcjonowanie komórki

Chemizm życia

Ewolucja życia

Funkcjonowanie organizmów

Królestwo roślin

Królestwo zwierząt. Bezkręgowce

Królestwo zwierząt. Kręgowce

Organizm człowieka. Część 1

Organizm człowieka. Część 2

Genetyka

Bakterie i wirusy

Stan zdrowia i choroby

 

Poradnik dla użykowników platformy Dzwonek.pl: https://www.dzwonek.pl/file/serve/4603555187261440

Zrzuty ekranowe