Opis

Wersja uczniowska Multimedialnych Pracowni Przedmiotowych to sprawdzony merytorycznie, interaktywny materiał do samodzielnej nauki, przy pomocy którego uczeń szkoły podstawowej może sprawdzić swoją wiedzę z chemii. Zasoby multimedialne MPP wypełnione zróżnicowanymi ćwiczeniami, symulacjami, filmami oraz grami edukacyjnymi, a ich treść zgodna jest z obowiązującą podstawą programową.

 

Lista zagadnień opracowanych w MPP Chemia:

 1. Materia
 2. Wewnętrzna budowa materii
 3. Reakcje chemiczne
 4. Gazy
 5. Roztwory wodne
 6. Kwasy
 7. Wodorotlenki
 8. Sole
 9. Węglowodory
 10. Pochodne węglowodorów
 11. Organiczne związki chemiczne o znaczeniu biologicznym (białka, cukry, tłuszcze)

 

Poradnik dla użykowników platformy Dzwonek.pl: https://www.dzwonek.pl/file/serve/4603555187261440

Zrzuty ekranowe