Opis

Wersja uczniowska Multimedialnych Pracowni Przedmiotowych to sprawdzony merytorycznie, interaktywny materiał do samodzielnej nauki, przy pomocy którego uczeń szkoły podstawowej może sprawdzić swoją wiedzę z fizykii. Zasoby multimedialne MPP wypełnione zróżnicowanymi ćwiczeniami, symulacjami, filmami oraz grami edukacyjnymi, a ich treść zgodna jest z obowiązującą podstawą programową.

 

 

Lista zagadnień opracowanych w MPP Fizyka:

 1. Zjawiska cieplne
 2. Ruch drgający i fale
 3. Elektrostatyka
 4. Energia
 5. Fale elektromagnetyczne
 6. Hydrostatyka i aerostatyka
 7. Magnetyzm
 8. Optyka
 9. Prąd elektryczny
 10. Ruch
 11. Siły
 12. Właściwości materii
 13. Świat fizyki

 

Poradnik dla użykowników platformy Dzwonek.pl: https://www.dzwonek.pl/file/serve/4603555187261440

Zrzuty ekranowe