Opis

E‑zasoby przeznaczone do nauki języka angielskiego ukierunkowanego zawodowo obejmujące obszar medyczno-społeczny. Zasoby zostały opracowane zgodnie z metodyką nauczania języków obcych i spełniają wymogi podstawy programowej dla kształcenia zawodowego. W skład materiału wchodzi 15 e-zasobów przygotowanych dla następujących branż:

 • Sterylizacja medyczna
 • Stomatologia
 • Technika dentystyczna
 • Opieka medyczna
 • Opiekunka dziecięca
 • Ortoptyka
 • Protetyka słuchu
 • Elektrokardiologia
 • Technika masażu
 • Technika ortopedyczna
 • Terapia zajęciowa
 • Pomoc społeczna
 • Ochrona osób i mienia
 • Pożarnictwo
 • BHP

Zasoby są odpowiednie do nauczania języka angielskiego branżowego na poziomie A2/B1 zgodnie z opisem poziomów biegłości językowej wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Materiały skonstruowane są w sposób, który umożliwia zarówno samodzielną naukę, jak i pracę z nauczycielem i innymi uczniami. Materiał skupia się na specjalistycznej dla danego zawodu warstwie leksykalnej. Różnorodność ćwiczeń i zadań pozwala na praktyczne poznanie słownictwa w wielu kontekstach, co ułatwia prawidłowe przyswojenie i zapamiętanie. 

 

Każdy moduł składa się z wprowadzającego filmu dialogowego, ćwiczeń, instruktażowego  nagrania video, gry edukacyjnej, zadania sprawdzającego rozumienie ze słuchu, tekstu wraz z zadaniem sprawdzającym, raportu postępów, słowniczka. Dla każdej branży został opracowany poradnik metodyczny dla nauczyciela. Poradnik zawiera informacje z zakresu metodologii nauczania jak i szczegółowe komentarze do każdej lekcji, klucz do ćwiczeń, transkrypcje materiału audio i video oraz dodatkowe wskazówki i pomysły ćwiczeń.

 

E-zasoby zostały przygotowane dla Ministerstwa Edukacji Narodowej przez Learnetic S.A. w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. 

Licencja CC BY 4.0. Źródło: www.epodreczniki.pl

 

Poradnik dla użykowników platformy Dzwonek.pl: https://www.dzwonek.pl/file/serve/4603555187261440

 

Zrzuty ekranowe