Opis

Filmoteka Wiedzy – Przyroda: materiały dydaktyczne do kształcenia ogólnego

Materiały przeznaczone są do nauki przyrody w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Zasoby te spełniają wymagania podstawy programowej i zostały zatwierdzone przez ekspertów Ośrodka Rozwoju Edukacji. Materiały skonstruowane są w sposób, który umożliwia zarówno samodzielną naukę, jak i pracę z nauczycielem i innymi uczniami.  

W skład pakietu materiałów do nauki przyrody wchodzi 20 modułów. Każdy moduł składa się z filmu oraz zestawu powiązanych z nim zróżnicowanych ćwiczeń interaktywnych sprawdzających zrozumienie treści prezentowanych w filmie.

Materiały dostosowane są do potrzeb uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności, zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0. na poziomie AA (m.in. filmy opatrzone napisami oraz audiodeskrypcją, nawigacja klawiaturą, wbudowany czytnik ekranu).

Materiały zostały przygotowane dla Ministerstwa Edukacji Narodowej przez Learnetic SA w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Licencja CC BY 4.0. Źródło: www.epodreczniki.pl 

Zrzuty ekranowe