Opis

Filmoteka Wiedzy – Wiedza o Społeczeństwie: materiały dydaktyczne do kształcenia ogólnego

Materiały dydaktyczne przeznaczone do nauki wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Zasoby te spełniają wymagania podstawy programowej i zostały zatwierdzone przez ekspertów Ośrodka Rozwoju Edukacji. Materiały skonstruowane są w sposób, który umożliwia zarówno samodzielną naukę, jak i pracę z nauczycielem i innymi uczniami.  

W skład pakietu materiałów do nauki wiedzy o społeczeństwie wchodzi 20 modułów. Każdy moduł składa się z filmu oraz zestawu powiązanych z nim zróżnicowanych ćwiczeń interaktywnych sprawdzających zrozumienie treści prezentowanych w filmie.

Materiały dostosowane są do potrzeb uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności, zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0. na poziomie AA (m.in. filmy opatrzone napisami oraz audiodeskrypcją, nawigacja klawiaturą, wbudowany czytnik ekranu).

Materiały zostały przygotowane dla Ministerstwa Edukacji Narodowej przez Learnetic SA w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Licencja CC BY 4.0. Źródło: www.epodreczniki.pl  

Zrzuty ekranowe