Opis

 

 

Я тут!

 

(wersja polskojęzyczna: Jestem tu!

 

Uwaga! W programie znajduje się materiał zarówno w języku ukraińskim, jak i polskim.

 

Zainteresowanych lokalizacją tych zasobów na inne języki zapraszamy do kontaktu z firmą Learnetic.

 

 

Praca w grupie zróżnicowanej językowo jest wyzwaniem dla współczesnych nauczycieli.

Proponowany zestaw ćwiczeń interaktywnych w programie dla dzieci Я тут! doskonale sprawdzi się jako urozmaicenie na zajęciach w organizowanych obecnie oddziałach przygotowawczych. Materiał będzie pomocny w miejscach, gdzie zapewnia się młodszym dzieciom opiekę, organizuje się pomoc w nauce oraz tworzy się warunki do zabawy i nauki własnej (np. w świetlicy). Program sprawdzi się także na lekcjach mających na celu integrację grupy zróżnicowanej językowo.

 

Bawiąc się materiałami interaktywnymi (np. na tablicy interaktywnej) zawartymi w programie, dzieci mogą uczyć się od siebie nawzajem słownictwa i zwrotów najbardziej potrzebnych w społeczności szkolnej.

 

Interaktywne zabawy dla uczniów młodszych zostały podzielone na kilka obszarów tematycznych:

 

WERSJA UKRAIŃSKA

WERSJA POLSKA

Алфавіт

Alfabet

В школі

W szkole

Мій день

Mój dzień

Я, ти, ми

Ja, ty, my

Час і числа

Czas i liczby

На вулиці

Na ulicy

У магазині

W sklepie

Прислів'я і омоніми

Przysłowia i fałszywi przyjaciele

Роздрукуй!

Drukarnia

 

Materiały zawarte w programie nie wyczerpują definicji podręcznika do nauki języka (polskiego lub ukraińskiego) jako języka obcego, są do tej nauki bardzo dobrym wstępem i uatrakcyjnieniem. Szczególnie dla użytkowników młodszych. 

 

Do materiałów interaktywnych dołączone są też (dwujęzyczne) pliki pdf do druku, które można wykorzystać do oznaczeń ważnych miejsc w szkole (np. nazw pracowni, gabinetów), w której uczą się uczniowie zróżnicowani językowo.


Aby zobaczyć fragment pokazowy produktu (z którego można korzystać bez konieczności logowania), kliknij TUTAJ.

 

 

Materiały demonstracyjne

Zrzuty ekranowe