Opis

Interaktywny elementarz z klasą: Wiosna dla klasy pierwszej, to powstała w wyniku współpracy koalicji edukacyjnych NGO Sztuka Uczenia i firmy Learnetic bezpłatna i w pełni interaktywna wersja opracowana na podstawie podręcznika szkolnego MY I NASZ ELEMENTARZ autorstwa Pani Marii Lorek, Lidii Wollman i Agaty Ludwy. Interaktywny elementarz z klasą jest dostępny nieodpłatnie na platformie www.Dzwonek.pl. Wersja interaktywna zawiera wszystkie treści wersji drukowanej, a także liczne ćwiczenia interaktywne, gry, nagrania audio, filmy i symulacje, które znakomicie urozmaicają i ułatwiają naukę. Interaktywny elementarz z klasą  świetnie nadaje się do pracy samodzielnej w domu przy użyciu komputera, smartfona lub tabletu, jak i do pracy grupowej w klasie przy tablicy interaktywnej, wyświetlaczu multimedialnym lub w pracowni komputerowej. 

Interaktywny elementarz z klasą: Wiosna został przygotowany przy użyciu narzędzia mAuthor przez koalicję NGO Sztuka Uczenia oraz  Learnetic SA na bazie licencji Creative Commons – Uznanie Autorstwa 3.0 Polska na podstawie wydawnictw: Nasz Elementarz (MEN) oraz My i nasz elementarz (Maria Lorek), a także materiałów własnych. 

Interaktywny elementarz z klasą automatycznie i na bieżąco wspomaga ucznia w pracy, wskazując dobre i złe odpowiedzi oraz nagradzając za każde poprawnie rozwiązane ćwiczenie i każdą ukończoną stronę. Dziecko może powtórzyć i poprawić swoje odpowiedzi tyle razy, ile jest to konieczne i nigdy nie zostanie bez pomocy. Uczeń i rodzice mogą w każdej chwili sprawdzić postępy pracy z Interaktywnym elementarzem z klasą. Dodatkowo e-podręcznik zapamiętuje wszystkie odpowiedzi udzielone przez ucznia, więc nie ma obaw o kontynuację pracy w kolejnych sesjach.Praca bez stałego dostępu do Internetu jest możliwa po pobraniu e-podręcznika na bezpłatną aplikację mLibro, dostępną dla  systemów Windows, iOS oraz Android. 

Zrzuty ekranowe

Podręcznik „My i nasz Elementarz” otrzymał komplet pozytywnych opinii rzeczoznawców MEN i został wpisany na listę podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego pod nr 884/1/2017

Materiały dodatkowe dla nauczycieli i rodziców znajdują się na stronie www.sztukauczenia.pl