Wyniki

Publiczne wyniki nie są dostępne

Opis

Druga tura Konkursu Matematyczno-Informatyczno-Językowego

Konkurs Matematyczno-Informatyczno-Językowy odbywa się w szkołach biorących udział w projekcie “Stawiamy na Edukację” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej 3 Edukacja, działanie 3.2. Edukacja ogólna, poddziałanie 3.2.1.

Harmonogram

Rozpoczęcie rejestracji: 2018/06/18 16:00

Koniec rejestracji: 2018/06/19 07:59

Rozpoczęcie konkursu: 2018/06/19 08:00

Koniec konkursu: 2018/06/19 15:00

Strefa czasowa: Europe/Warsaw