Wyniki

Publiczne wyniki nie są dostępne

Opis

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Informatyki 2019/2020 – etap szkolny

Czas trwania konkursu - 60 minut

Test konkursowy jednokrotnego wyboru - 30 pytań zamkniętych

Maksymalna liczba punktów do zdobycia przez uczestnika konkursu wynosi 100 punktów

Harmonogram

Rozpoczęcie rejestracji: 2019/10/21 08:00

Koniec rejestracji: 2019/10/29 12:55

Rozpoczęcie konkursu: 2019/10/29 13:15

Koniec konkursu: 2019/10/29 14:15

Strefa czasowa: Europe/Warsaw