Wyniki

Publiczne wyniki nie są dostępne

Opis

Czas trwania testu ustalony jest na 60 minut. W celu uproszczenia organizacji konkursu i jego dostosowania do możliwości komputerowych szkoły, dopuszczalne jest przeprowadzenie konkursu tego samego dnia w kilku sesjach grupowych, w zależności od liczby zarejestrowanych uczniów w danej szkole, w następujących po sobie godzinach. Test odbywa się pod nadzorem nauczyciela lub koordynatora, który zapewnia odpowiedni przebieg konkursu.

 

 

Szkoły (gimnazja), które brały udział w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Informatyki w roku szkolnym 2016/2017 zachowują konta na platformie mCourser: https://www.mcourser.pl.

 

Wszystkie konta użytkowników, zarówno uczniów jak i nauczycieli pozostają ważne i nie należy zakładać ich ponownie na platformie. Ważna pozostaje także rejestracja szkoły. Nie należy ponownie rejestrować szkoły na platformie. Konieczne będzie natomiast zgłoszenie szkoły oraz, w drugiej kolejności uczniów, do nowej edycji konkursu.

 

Instrukcja dla nauczyciela

Harmonogram

Rozpoczęcie rejestracji: 2017/10/23 12:00

Koniec rejestracji: 2017/11/06 11:45

Rozpoczęcie konkursu: 2017/11/06 12:00

Koniec konkursu: 2017/11/06 13:00

Strefa czasowa: Europe/Warsaw