Wyniki

Publiczne wyniki nie są dostępne

Opis

Etap szkolny będzie realizowany 30 października 2018 r.

Czas pracy uczniów wynosi  60 minut.

Test jednokrotnego wyboru, składa się z 24 pytań zamkniętych.

Maksymalna liczba punktów wynosi 100.

Regulamin konkursu: pobierz.

Harmonogram

Rozpoczęcie rejestracji: 2018/10/23 10:00

Koniec rejestracji: 2018/10/30 14:00

Rozpoczęcie konkursu: 2018/10/30 14:30

Koniec konkursu: 2018/10/30 15:30

Strefa czasowa: Europe/Warsaw