Aplikacja mLibro

Dzięki aplikacji mLibro, zarówno uczeń, jak i nauczyciel mogą pracować z zasobami Dzwonek.pl w trybie offline, bez dostępu do Internetu. Aby pobrać multimedialne zasoby edukacyjne na swoje urządzenie (komputer, tablet, telefon), należy ze strony głównej Dzwonek.pl pobrać aplikację mLibro. Pamiętaj, aby wybrać odpowiednią wersję systemu operacyjnego: Android, Windows lub iOS.


Dzięki mLibro nauczyciel i uczeń mają możliwość korzystania z interaktywnych zasobów w każdym miejscu i czasie, nawet poza salą lekcyjną z dostępem do Internetu czy też szkolnym laboratorium informatycznym. Ponadto dzięki mLibro można prowadzić zajęcia, wykonywać zadania, realizować projekty edukacyjne w każdym miejscu bez względu na dostęp do sieci. Możliwość pracy w trybie offline znacznie poszerza pole pracy nauczyciela i nie ogranicza procesu edukacyjnego do jednej lokacji – szkoły.

Wyniki pracy uczniów uzyskane w aplikacji mLibro bez dostępu do Internetu są automatycznie synchronizowane z aktualnymi zasobami i przesyłane na platformę Dzwonek.pl po podłączeniu urządzenia do sieci lub pojawienia się w strefie Wi-Fi. Dzięki temu wyniki pracy uczniów uzyskane w trybie offline są zawsze aktualne i dostępne dla nauczyciela