Zadania

Platforma mCourser oferuje intuicyjny w obsłudze system do tworzenia interaktywnych zadań dla uczniów wyposażony w narzędzia do generowania szczegółowych raportów z wynikami oraz wspierający efektywne monitorowanie postępów w nauce przy indywidualnym podejściu do każdego ucznia.

Utworzone zadanie automatycznie pojawi się w przestrzeni Utworzone zadania w profilu nauczyciela oraz w sekcji Otrzymane zadania w profilu ucznia.

Dzięki Opcjom filtrowania możesz przeglądać i wyszukiwać wybrane zadania utworzone przez Ciebie na mCourser.pl. Dostępne są następujące kryteria wyszukiwania: Słowa kluczowe (Tekst), Nazwa zadania, Stan zadania, Uczniowie, Wynik oraz Data rozpoczęcia / ukończenia.

Zadania można również wygenerować z zasobów utworzonych w serwisie mInstructor, co pozwala na przygotowanie niestandardowych materiałów dydaktycznych (dowiedz się więcej).

Zadania mogą zostać wykorzystane zarówno jako element nauczania wyprzedzającego, indywidualizacji, specjalnych potrzeb edukacyjnych (w tym uczeń zdolny) oraz w celu sprawdzenia/utrwalenia wiedzy zdobytej w trakcie zajęć. Nauczyciel może utworzyć inne zadanie dla każdego ucznia z osobna, co pozwala uwzględnić jego indywidualne umiejętności, potencjał oraz sposób i tempo pracy. Grupowe zadania to z kolei świetny sposób na test lub pracę klasową.