Jak tworzyć własne zasoby

Dzwonek.pl oferuje wiele możliwości efektywnego wykorzystania różnego rodzaju zasobów, w tym komercyjnych, bezpłatnych i utworzonych samodzielnie przez użytkowników za pomocą edytora dostępnego w portalu mInstructor.

Utworzenie pierwszej prezentacji w serwisie mInstructor jest stosunkowo proste, wystarczy wykonać następujące kroki:

 1. Zaloguj się do swojego konta w serwisie mInstructor.
 2. Przejdź do sekcji Moje zasoby i wybierz przycisk Utwórz.
 3. Uzupełnij metadane zasobu interaktywnego, uwzględniając jego tytuł, tagi oraz opis, a następnie kliknij „Dalej”, aby kontynuować.
 4. Wybierz szablon najbardziej odpowiadający Twoim preferencjom i kliknij przycisk „Dalej”.
 5. Wybierz stronę startową dla Twojej prezentacji.
 6. Zaznacz przycisk „Utwórz zasób interaktywny”, aby otworzyć okno edytora. W centralnej części ekranu możesz zobaczyć pierwszą stronę swojej nowej prezentacji, którą możesz modyfikować w dowolny sposób.
 7. Możesz dodać nową stronę, klikając opcję „Dodaj pustą” lub „Dodaj z szablonu”. Nazwę każdej strony można edytować w sekcji „Strona” > „Edytuj nazwę...”.
 8. Każda strona składa się z różnych modułów: tekstów, obrazków, filmów wideo, itp. Najpierw należy ustalić rodzaj treści, jaki chcesz umieścić na stronie, a następnie wybrać odpowiedni moduł w menu „Module” > „Dodaj”.
 9. Wszystkie moduły można edytować i przesuwać. Rozmiar modułu można zmienić, wpisując odpowiednie wartości numeryczne w menu „Właściwości” lub klikając biały kwadrat w prawym dolnym rogu modułu, aby zmniejszyć lub zwiększyć jego format.
 10. Pozycję modułu na stronie można zmienić ręcznie, klikając w pole modułu i przesuwając go do wybranej lokalizacji. Aby skopiować moduł na inną stronę, należy użyć kolejno opcji „Kopiuj” i „Wklej”.
 11. Po ukończeniu pracy nad prezentacją, kliknij przycisk „Zapisz” w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję „Zamknij edytor”.

Aby wykorzystać zasoby utworzone w serwisie mInstructor.pl w portalu Dzwonek.pl, należy wykonać następujące kroki:

 1. Zaloguj się do swojego konta w portalu Dzwonek.pl.
 2. W przestrzeni Moje zasoby otwórz zakładkę mInstructor.
 3. Zaloguj się do swojego konta w serwisie mInstructor (wystarczy raz wprowadzić dane dostępowe, a zostaną one zapamiętane w systemie).

Od tej chwili możesz w pełni korzystać ze wszystkich zaawansowanych funkcji, jakie oferuje platforma Dzwonek.pl, używając zasobów zgromadzonych w portalu mInstructor.

Dzięki połączeniu z platformą mInstructor nauczyciel może przygotować własne niestandardowe materiały dydaktyczne do późniejszego wykorzystania jako zadania lub głosowania. W zależności od rodzaju przygotowanego materiału mogą one pełnić zarówno funkcję wprowadzającą, sprawdzającą, jak i utrwalającą zdobytą wiedzę. Pełna interaktywność materiałów edukacyjnych tworzonych za pomocą narzędzia mInstructor uatrakcyjnia proces edukacyjny.

Materiały edukacyjne tworzone za pomocą narzędzia mInstructor są dostępne dla uczniów i nauczycieli poprzez wykorzystanie na wszystkich urządzeniach (PC, laptopy, tablety, smartfony), co uniezależnia nauczycieli i uczniów od konieczności pracy wyłącznie w pracowni informatycznej a daje możliwość korzystania z interaktywnych zasobów na każdej lekcji i na każdym przedmiocie oraz w każdym miejscu z dostępem do Internetu, jak również w miejscach pozbawionych łączności z Internetem dzięki aplikacji mLibro.