Praca w aplikacji mLibro

Aplikacja mLibro może być używana zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. Nauczyciele korzystający z mLibro mogą pobrać z platformy Dzwonek.pl wybrane zasoby, aby pracować z nimi w klasie na rzutniku bez połączenia z Internetem. Uczniowie dzięki mLibro mogą pobierać wybrane zasoby interaktywne i zadania na swoje urządzenia i pracować nad nimi bez dostępu do sieci. Po ponownym podłączeniu urządzenia do Internetu wszystkie wyniki ich pracy zostaną przesłane na platformę Dzwonek.pl.

  1. Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji trzeba się upewnić, że urządzenie mobilne lub komputer są podłączone do Internetu.
  2. Podczas logowania do mLibro należy podać nazwę użytkownika i hasło do konta na platformie Dzwonek.pl.
  3. Po wybraniu przycisku Zaloguj się nastąpi automatyczna synchronizacja danych aplikacji mLibro z danymi konta na Dzwonek.pl.
  4. Po zalogowaniu się do mLibro uczeń ma od razu dostęp do wszystkich swoich ePodręczników i zadań znajdujących się na jego koncie na platformie Dzwonek.pl.
  5. Aby móc pracować z wybranymi zasobami w trybie off-line, wystarczy pobrać je na dane urządzenie, kiedy jest ono połączone z Internetem. W celu pobrania zasobu interaktywnego z wybranego ePodręcznika należy wskazać ją w spisie treści, a następnie wybrać przycisk Zainstaluj zasób interaktywny.
  6. W zakładce Zadania widoczne są wszystkie otrzymane przez ucznia zadania wraz z informacją o ich obecnym stanie. Aby kontynuować rozwiązywanie zadania w trybie off-line, wystarczy wskazać je na liście, a następnie wybrać przycisk Zainstaluj zasób interaktywny.
  7. Pobrany zasób interaktywny jest teraz gotowy do wykorzystania również wtedy, gdy łączność z Internetem zostanie utracona. Aby rozpocząć pracę z pobranym zasobem, należy wybrać przycisk Uruchom zasób.
  8. W kolejnym kroku uczeń rozwiązuje ćwiczenia w zasobie interaktywnym. Po skończonej pracy wystarczy przejść do poprzedniej strony, a wyniki zostaną automatycznie zapisane.

Po zamknięciu zasobu można sprawdzić dane obejmujące ogólny wynik procentowy, liczbę popełnionych błędów i pomyłek oraz informację o tym, jak często uczeń sprawdzał poprawność udzielonych odpowiedzi. Dane te są dostępne zarówno dla całego zadania, jak i dla każdej zawartej w nim strony. W dowolnej chwili można usunąć wyniki uzyskane za rozwiązanie zadania za pomocą przycisku Usuń wyniki lub odinstalować pobrany zasób interaktywny, wybierając opcję Usuń zasób.

Po ponownym podłączeniu urządzenia do Internetu wszystkie wyniki zostaną zsynchronizowane z danym kontem na Dzwonek.pl.


Obejrzyj film: