Instalacja aplikacji mLibro

Aplikacje mLibro umożliwiają pobieranie zasobów z platformy Dzwonek.pl i korzystanie z nich w trybie offline bez połączenia z Internetem. Po ponownym podłączeniu urządzenia do sieci wszystkie wyniki zostaną zsynchronizowane z danym kontem na Dzwonek.pl. Aplikacja mLibro dostępna jest na trzy główne platformy: Android, Windows i iOS. Aby pobrać zasoby na urządzenie mobilne lub komputer do pracy w trybie offline, należy najpierw zainstalować odpowiednią wersję aplikacji mLibro współpracującą z danym systemem operacyjnym.

Proces instalacji może się nieco różnić w zależności od wybranej platformy. W przypadku systemu Windows aplikację należy pobrać ze strony głównej platformy Dzwonek.pl i zainstalować ją na Twoim komputerze.mLibro dla systemu Android należy pobrać ze sklepu Google Play, a dla systemu iOS ze sklepu AppStore.

  1. Po pobraniu aplikacji dla systemu Windows i uruchomieniu instalatora wybierz odpowiedni język, a następnie zaakceptuj warunki umowy licencyjnej.
  2. W kolejnym kroku kliknij przycisk Zainstaluj, aby zainstalować aplikację w wybranej lokalizacji na Twoim komputerze.
  3. Przy pierwszym uruchomieniu mLibro należy zaznaczyć instancję Dzwonek.pl na liście dostępnych wersji platformy pracujących w różnych krajach i zatwierdzić ten wybór przyciskiem OK.
  4. Zaloguj się do aplikacji mLibro, używając nazwy użytkownika i hasła do Twojego konta na Dzi.pl. W tym czasie Twój komputer lub urządzenie mobilne muszą być podłączone do Internetu. Po wybraniu ikony kluczyka nastąpi automatyczna synchronizacja wszystkich ePodręczników i zadań przechowywanych na Twoim koncie w portalu Dzwonek.pl.
  5. Po ukończeniu synchronizacji masz pełen dostęp do ePodręczników i zadań z portalu Dzwonek.pl. Możesz teraz wybrać zasób interaktywny lub zadanie do pobrania i późniejszego wykorzystania w trybie off-line.

W przypadku pobierania aplikacji mLibro na system Android nastąpi przekierowanie do sklepu Google Play.
  1. Wybierz przycisk Zainstaluj, aby rozpocząć instalację mLibro na Twoim urządzeniu.
  2. Po pomyślnym zainstalowaniu aplikacji możesz ją uruchomić, zaznaczając przycisk Otwórz. Następnie wybierz odpowiedni język i zaakceptuj go przyciskiem OK.
  3. W kolejnym kroku zaznacz platformę Dzwonek.pl na liście dostępnych instancji aplikacji i ponownie wybierz przycisk OK.
  4. Zaloguj się do aplikacji mLibro, używając nazwy użytkownika i hasła do Twojego konta na Dzwonek.pl, a następnie zaznacz ikonę klucza. Nastąpi automatyczna synchronizacja wszystkich ePodręczników i danych przechowywanych na Twoim koncie w portalu Dzwonek.pl.

Po zalogowaniu do mLibro Twoje zasoby i zadania są od razu dostępne i gotowe do wykorzystania.


Obejrzyj film: