Opis

Serdecznie zapraszamy do pracy z Multimedialnymi Pracowniami Przedmiotowymi z Historii, które umożliwią Twoim uczniom powtórzenie, sprawdzenie i ugruntowanie wiedzy z przedmiotu w zakresie wyznaczonym przez obowiązującą podstawę programową.

Cały materiał jest dostępny bezpłatnie!  

Dzięki trzem różnym typom zasobów przygotowanych dla każdej części materiału, MPP Historia może być z powodzeniem użyte do pracy w klasie (np. przy użyciu tablicy multimedialnej, rzutnika lub w pracowni komputerowej), jak i w ramach pracy samodzielnej uczniów.  

 

To doskonałe narzędzie do indywidualizacji kształcenia oraz do organizacji pracy zgodnie z metodologią odwróconej klasy.

 

W celu ułatwienia pracy z MPP Historia struktura materiału została tak przygotowana, aby odpowiadała podziałowi tematów w najpopularniejszych podręcznikach.

 

Autorem materiału MPP Historia jest dyplomowany nauczyciel historii, Pan Robert Tocha.

Interaktywna lekcja została stworzona przez zespół Learnetic SA pod kierownictwem Pani Kariny Kołodyńskiej.

 

Czym jest MPP? 

 

MPP to zestaw zasobów interaktywnych przygotowanych z myślą o pracy w klasie w czasie lekcji powtórzeniowych oraz jako materiały do samodzielnej pracy uczniów. Każdy temat w nim zawarty został opracowany w formie trzech niezależnych zasobów interaktywnych:  

 

Powtórz wiedzę to zestaw podstawowych informacji w postaci animacji, filmów, zdjęć, ilustracji i krótkich tekstów wraz z odpowiadającymi im ćwiczeniami interaktywnymi. Materiał został stworzony z przeznaczeniem do wykorzystania na lekcji (praca na tablicy interaktywnej/rzutniku) lub jako materiał dla uczniów do samodzielnej powtórki materiału. Wszystkie ćwiczenia interaktywne wyposażone są w system sprawdzania oraz automatyczne podpowiedzi. 

 

Sprawdź się to zasób interaktywny przygotowany z myślą o samodzielnej pracy uczniów, w którym uczniowie sami mogą sprawdzić stan swojej wiedzy z danego działu. Materiał składa się wyłącznie z ćwiczeń interaktywnych, ale formuła materiału wykracza poza ramy typowego testu. W czasie pracy z każdym ćwiczeniem uczniowie otrzymują informację zwrotną na temat swoich odpowiedzi.  

W każdej chwili mogą sprawdzić ilość poprawnych i błędnych rozwiązań, a także skorzystać z podpowiedzi. Dodatkowo uczniowie mają dostęp do zbiorczego raportu ze wszystkich stron. Jeśli uczeń uzna, że jego wiedza jest niewystarczająca, zawsze może sięgnąć do wybranych lekcji Powtórz wiedzę i przypomnieć sobie wymagane informacje.

 

Czas na test to zasób interaktywny dostępny jedynie dla nauczycieli. Nauczyciel może automatycznie sprawdzić stan wiedzy całej klasy bez konieczności ręcznego sprawdzania klasówek – wystarczy zadać wybrany materiał uczniom do pracy samodzielnej w pracowni komputerowej lub jako praca domowa. Platforma edukacyjna Dzwonek.pl dostarcza pełen raport na temat wyników każdego ucznia oraz wielu cennych informacji związanych ze sposobem jego pracy. 

 

Struktura materiału: 

 1. Warsztat pracy historyka
 2. Prahistoria i pierwsze cywilizacje
 3. Antyczna Grecja
 4. Starożytny Rzym
 5. Początki średniowiecza
 6. Polska pierwszych Piastów
 7. Rozbicie dzielnicowe. Polska ostatnich Piastów.
 8. Społeczeństwo średniowiecznej Europy
 9. Polska w okresie panowania Jagiellonów
 10. Narodziny nowożytnej Europy
 11. Rzeczpospolita w XVI wieku
 12. Wiek wojen
 13. Polska i Europa w XVIII wieku
 14. Rewolucja w Ameryce i we Francji. Upadek Rzeczypospolitej.
 15. Europa w I połowie XIX wieku
 16. Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim
 17. I wojna światowa
 18. Ziemie polskie i świat w II poł. XIX wieku

 

Jak pracować z MPP?

 

W najprostszym modelu wykorzystania MPP możemy posłużyć się zasobem Powtórz wiedzę w klasie, korzystając z tablicy interaktywnej, rzutnika lub pracowni komputerowej. W drugim kroku możemy zadać uczniom zasób Sprawdź się lub przeprowadzić sprawdzian przy pomocy zasobu Czas na test.  

 

Jak pracować z MPP metodą odwróconej klasy?

 

MPP może być z łatwością użyte do efektywnej pracy metodą odwróconej klasy. Na początku należy zadać uczniom zasoby interaktywne sprawdź się. Po analizie wyników i zdefiniowaniu, które zagadnienia sprawiają największe problemy, należy skupić się na nich podczas pracy z Powtórz wiedzę. Na koniec nadchodzi czas na sprawdzenie wiedzy – przy pomocy zasobu Czas na test.  

 

Korzystanie z MPP jest możliwe przez platformę www.dzwonek.pl w trybie online lub bez podłączenia do Internetu przez aplikację mLibro dostępną do pobrania ze strony głównej www.dzwonek.pl.

 

Poradnik dla użykowników platformy Dzwonek.pl: https://www.dzwonek.pl/file/serve/4603555187261440

Zrzuty ekranowe